Definiowanie celów to podstawowy element każdego planu pomiarów związanego z analityką internetową. Dzięki właściwie skonfigurowanym celom Google Analytics może dostarczać ważnych informacji, takich jak liczba konwersji czy współczynnik konwersji w witrynie lub aplikacji. Bez tych informacji ocena skuteczności działań firmy online i jej kampanii marketingowych jest praktycznie niemożliwa.

Niestety tabele sesji w BigQuery nie posiadają celów, które zostały wcześniej skonfigurowane w interfejsie Google Analytics. Założono, że ich obliczanie może zostać zrealizowane poprzez zapytania SQL. Jest to oczywiście dobre podejście, ale wymaga zaawansowanej wiedzy SQL oraz czasu, który należy poświęcić na przegląd i odtworzenie historycznych ustawień.

Misją platformy WitCloud jest automatyzacja tego typu procesów, w związku z tym stworzyliśmy moduł, który odtworzy Twoje cele Google Analytics w tabeli sesji BigQuery.

Cele pojawią się w Twojej tabeli jako dodatkowe kolumny, które można użyć w analizach danych oraz raportach.

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Process", następnie kliknij przycisk "Add new process".

Z listy dostępnych modułów wybieramy "Google Analytics Goals"

W pierwszym kroku mamy do wyboru 2 ustawienia.

Name - nazwa naszego procesu np. "Google Analytics Goals"

Based on - tabela Google Analytics, na której będą obliczane cele.

Kolejnym krokiem jest wybranie celów Google Analytics, które chcielibyśmy systematycznie obliczać.

Moduł ten automatycznie pobrał wszystkie dostępne cele skonfigurowane w Twoich widokach Google Analytics i wygenerował dla Ciebie listę wyboru. Wybierz cele, które uważasz za istotne.

Twój moduł Google Analytics Goals jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie harmonogramu i uwzględnienie w nim naszego modułu. O tym jak to zrobić możesz przeczytać tutaj link