Narzędzie WitCloud pozwala na tworzenie celów niestandardowych, które mogą zawierać znacznie więcej elementów niż standardowe cele w Google Analytics np.:

W celu utworzenia niestandardowego celu z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Process", następnie kliknij przycisk "Add new process".

Jeżeli chcesz stworzyć nowy cel, kliknij przycisk "Custom Goal"

W pierwszym kroku wybieramy uprzednio skonfigurowaną tabelę dla której będziemy przeprowadzać analizę celów.

W drugim kroku nadajemy nazwę celowi oraz przechodzimy do konfiguracji warunków.

Przy tworzeniu celu mamy dostępne niemal wszystkie metryki i wymiary jakie procesuje Google Analytics.

Dla przykładu możemy stworzyć cel, który spełnia następujące warunki w trakcie trwania sesji:

W polu (1) wybieramy z listy porządny wymiar, i po kliknięciu przycisku "Add Rule" zostaje on dodany do sekcji aktywnych warunków reguły i można skonfigurować jego wartość z uwzględnieniem funkcji logicznych wybieranych z listy. Można również zagnieżdżać grupy reguł definiując grupę po użyciu przycisku "Add Group".

Po skonfigurowaniu celu, można przeprowadzić test klikając przycisk "Test goal". WitCloud sprawdzi wówczas czy wystąpiły zdarzenia spełniające podane kryteria w ciągu ostatniego tygodnia.

W celu zapisania konfiguracji celu klikamy przycisk "Create goal".